Piratenpartij Purmerend

Welkom op de website van de Piratenpartij Purmerend, de vernieuwende partij voor iedereen in Purmerend en Beemster. Bekijk onze video.

Kieslijst Gemeenteraad 2022

#1 Saira Sadloe
#2 Mark van Treuren
#3 Ji Yong Dijkhuis
Nico Teders
#4 Nico Teders
Ward van Riel
#5 Ward van Riel

Wij zoeken naar mensen!

Versterking in onze campagneteam is super welkom!

Basisinkomen

Met een basisinkomen profiteert iedereen van technologische vooruitgang. Deze versimpeling van de sociale zekerheid maakt bureaucratie en controles onnodig, zodat elke euro terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. Dit is bovendien robuuster, zodat het ook werkt in tijden van crisis. De economische zekerheid die dit biedt stimuleert ondernemerschap en maakt de economie weerbaar en veerkrachtig.

Democratie

Lokale democratie zou burgers de mogelijkheid moeten bieden serieuze invloed uit te oefenen op het beleid van de stad waarin ze wonen. In de praktijk hebben politieke partijen vaak het eerste en het laatste woord en moeten burgers na een verkiezing vier jaar wachten voor ze weer gehoord worden. Dat kan en moet anders. De Piratenpartij wil de democratie in Purmerend en Beemster versterken en uitbreiden door te investeren in nieuwe democratische vormen om zo de burger weer bij het beleid te betrekken. De stad is van de mensen die er wonen!

Wonen

De Piratenpartij wil een stad met een passende woning voor iedereen, een gedeelde stad waarin iedereen welkom is en waar er niet met onze huizen wordt gespeculeerd.

Bekijk hier onze campagnevideo voor TK2021!

Piratenpartij Purmerend
Op de Piratenpartij stemmen kan op 22, 23 en 24 november 2021 bij de herindelingsverkiezingen in Purmerend